Keresés
Close this search box.

Rólunk

Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár – Polgár

A Művelődési Központ elődje 1950-ben, a volt Ipartestület székházában alakult meg és működött 1960-ig. A város központjában álló, jelenlegi épület 1958-60 között készült el jelentős lakossági társadalmi munkával. Ezt követően, az ez idáig külön épületben működő kultúrotthon és a népkönyvtár immár egy épületben kapott helyet. 1990. november 15.- től, összevont intézményként, mint Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár látja el kultúraközvetítő feladatát. Vagyis, megteremti a lehetőségét a szabadidő kulturális célú eltöltésének és támogatja a helyi ismeretterjesztő, amatőr, alkotó művelődő közösségek tevékenységét. Kezdeményezi, elősegíti a település környezeti, szellemi művészeti értékeinek, hagyományainak feltárását, megismerését, a helyi művelődési szokások gondozását és biztosítja a városi rendezvények szervezését és lebonyolítását.

Könyvtári oldalról alapfunkciójának megfelelően ellátja a gyűjtemény és a szolgáltatások helyi igényeknek megfelelő alakítását, folyamatos fejlesztését, dokumentumainak feltárását, megőrzéseit és gondozását.

Az  eltelt évtizedek alatt, az ellátandó feladatok jegyében,  a változó társadalmi igényekhez alkalmazkodva, sok változáson ment keresztül az intézmény, folyamatosan bővítve funkcióit, szolgáltatásait.

Polgár városközponti területének fejlesztése alkalmával 2013-ban felújításra került az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár épülete is. A külsőségeiben megújult és funkcionálisan is korszerűbb intézmény méltó helyszínt biztosít a kisvárosi miliő által preferált művelődési formáknak. Falai között számos alkotói, illetve általános kulturális-szabadidős tevékenységi kör működik, melyek a helyben és a térségben élő emberek művelődési, mozgásos és egyéb, társas, szociális igényeit elégítik ki. Kialakult egy olyan kulturális színtér, mely összefogja és koordinálja a lokális közösségeket, szoros kapcsolatot ápol a városban működő civil szervezetekkel, alapítványokkal és oktatási intézményekkel, egyszóval a helyi közösségi élet esszenciája.

Rendezvényeink sorában kiemelkedő jelentőséggel bírnak az alábbi, városi volumenű programok:

Újévköszöntő – ünnepi műsorral, és várostűzgyújtással
Magyar Kultúra Napja
Városi Nőnap – Vendéglátással egybekötött kulturális műsor
Megemlékezés az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharcról 
Polgári Hurka-pite Fesztivál – helyi ételspecialitást népszerűsíteni hivatott gaszrokulturális fesztivál, látvány disznóvágással,                                      kulturális programokkal és húsvéti kézműves kirakodó vásárral
Városi Gyermeknapok
Szent István király és az új kenyér ünnepe – zenés, kulturális műsor, utcabál, tűzijáték, élő koncert
Önkormányzatok napja
Idősek Napja – ünnepi műsor sztárvendégekkel
Megemlékezés az 1956-os Forradalom és Szabadságharcról
Adventi gyertyagyújtás ünnepei
Karácsonyváró ünnepség


A színházterem központi helyet foglal el az épületben és az intézményi, városi, valamint különböző oktatási tevékenységet folytató intézmények és egyéb civil, illetve  társadalmi szervezetek által kezdeményezett rendezvények, filmvetítések, konferenciák, színházi és egyéb előadások lebonyolításának  helyszínéül szolgál.

Az intézmény falai között számos csoport és klub működik, melyek  lehetőséget biztosítanak arra, hogy a különböző korosztályú és érdeklődésű lakosság helyben megtalálja  a számára vonzó kulturális kikapcsolódási formát. Klubjaink speciális tartalom szerint folytatják tevékenységeiket (kismama klub, baba-mama klub, nyugdíjas klub, foltvarró klub, egészségmegőrző klub). Csoportjaink viszonylag állandó és megújuló jelleggel működnek (hagyományőrző csoportok: Polgári Tiszavirág Citerazenekar, Árvácska Népdalkör; mozgásos tevékenységi formák: egészségmegőrző torna, jóga, tai-chi-chuan, alakformáló torna; táncos tevékenységi formák: mazsorett), de vannak időszakosan működő csoportjaink is, melyek az éppen aktuális igényekhez igazodnak.

Polgári értékekkel a Polgáriakért

Az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár szakemberei a nemzeti és helyi hagyományok, ill. művelődési-művészeti értékek bemutatásának, megőrzésének, a kulturálódási szokások, a kulturális színvonal megfelelő irányba történő alakításának jegyében végzik feladatukat.

Legfőbb célunk, hogy a különböző korosztályok szerinti potenciális látogatók, résztvevők minél szélesebb körét aktívan bevonjuk a programjainkba, az intézmény életébe. Lehetőségeinkhez mérten, szeretnénk helyben biztosítani városunk lakóinak a kultúra különböző irányzataihoz, tartalmaihoz való hozzáférést. Azon dolgozunk, hogy munkánk által szórakoztató, nevelő, tudásközvetítő,  a kulturálódási szokásokat pozitívan befolyásoló, illetve a helyi közösségi életet, a lokálpatrióta szellemet erősítő programokat szervezzünk.

A rendezvények, programok tervezése, előkészítése és megrendezése kapcsán igyekszünk felmérni és figyelembe venni városunk lakóinak, illetve speciális rendezvény esetén a célközönség igényeit.

Reményeink szerint, a jövőben az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár – megfelelő anyagi és szellemi támogatás mellett – egy új kezdeményezések iránt nyitott, a helyi közösségi életnek otthont adó, értékes és érdekes programoktól pezsgő kulturális élet tud kínálni a városban élők számára.

Megszakítás