Keresés
Close this search box.

Könyvtár története

A polgári Városi Könyvtár története

A városi könyvtár 2020. novemberében ünnepelte működésének 70. évfordulóját. Az évtizedek alatt sok változáson ment keresztül a társadalmi változásokat és helyi igényeket szem előtt tartva, mígnem napjaink információs társadalmához igazodó kisvárosi könyvtárrá vált. A polgári könyvtárat az 1950-es években sorra megalakuló vándorkönyvtárak „mozgalma” hívta életre. Alapfeladatát a könyvek mindenhová, mindenkihez való eljuttatásában határozta meg. A vándorkönyvtárak megszűntével 1953. július 1-jén megalakult a Polgári Járási Könyvtár, amely a környező települések

 • Egyek, Ohat-telekháza, Ohat-pusztakócs, Tiszacsege, Újszentmargita, Folyás, Görbeháza, Újtikos és Tiszagyulaháza – 15 letéti, illetve községi könyvtárának munkáját szervezte, segítette és látta el könyvvel. A könyvtárosok jelen voltak a házi olvasókörökön, a tanyázó- és a dohánysimító esteken is.
 • Szervezték a József Attila olvasómozgalmat, az Ünnepi könyvhetet és a könyvbarát mozgalmat a járás községeiben.
 • A kölcsönzés ekkor még zárt szekrényekből történt.
 • 1960-ban adták át a társadalmi összefogással épült művelődési házat, melynek II. emeletén kapott helyet a könyvtár.
 • Az addigi zárt szekrényben tárolt könyvek szabadpolcra  kerültek és ettől az időszaktól az olvasók saját maguk válogathattak a könyvek között.
 • 1966-ban jelentős változás következett be. Az addigi gyermekrészleg önálló helyiséget kapott a volt „Úttörőház” épületében, ahol a felnőtt olvasóktól elkülönített helyen vehették igénybe a gyerekek a könyvtár szolgáltatásait. Az alapterület növelése érdekében, ezt még két költözés követett, végül 1978-ban hosszú időre a régi Gyermekorvosi Rendelő helyére költözött. „Az intézmény egyike volt a megye legjobban felszerelt gyermekkönyvtárainak.” 
 • 1971-től az állományellenőrzések és katalógus revideálások során a raktári katalógusok pontosítása megtörtént, a betűrendes és szakkatalógusok építése megkezdődött. Igényesebbé vált a tájékoztatás s elmélyültebbé a feltárás.
 • Időközben megkezdődött a helyismereti gyűjtemény kialakítása is. Az ankétok, író-olvasó találkozók mellett gyakorlattá vált a rendhagyó irodalomórák, a könyvtárhasználati órák és az olvasótáborok szervezése.
 • 1976-tól Polgár, Újtikos és Tiszagyulaháza vonatkozásában központi ellátóhely lett. A társközségi klubkönyvtárak önálló költségvetéssel rendelkeztek, a szerzeményezést, a törlést, az állományba vételt a községi könyvtár végezte számukra, továbbá gondoskodott módszertani irányításukról és az állományellenőrzésekről egészen 1990-ig, amikor is a társközségek önállóvá váltak és könyvtáraik saját önkormányzatuk kezelésébe kerültek.
 • 1990-ben a gazdaságosság jegyében összevonták a könyvtárat, az Ady Endre Művelődési Központtal.

Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár néven működik napjainkban is.

 • A könyvtár 1996-ban lépett a korszerűsítés és modernizálás útjára. Ekkor kapta az első személyi számítógépet a megyei könyvtártól.
 • A pályázati támogatások segítségével elkezdődött a számítógéppark bővítése.
 • Igazi változást az SR-Lib integrált könyvtári rendszer moduljainak beszerzése jelentette, melynek segítségével megindult a hálózatépítés.
 • 1998-tól nyilvános Internet-hozzáférési lehetőséggel bővült az addigi könyvtári szolgáltatások sora.
 • A következő évben sikeres telematikai pályázat segítségével sikerült tovább bővíteni a használói számítógépek számát.
 • Elkezdődött a könyvtári munkafolyamatok és a szolgáltatások modernizálódása. Elsőként a gyermekkönyvtár dokumentumai kerültek számítógépes adatbázisba, melynek eredményeképpen 2002. januártól áttértek a gépi kölcsönzésre. A LIBTECH Egyesület támogatásával kapott adatbázis, amely a megyei könyvtár állományát tartalmazta, nagy segítséget nyújtott a retrospektív feldolgozásban.
 • A Széchenyi-terv SZT-IS-2 pályázatán elnyert összegből 6 db multimédiás számítógépet, 1 db lézer nyomtatót vásárolhatott a könyvtár és tovább korszerűsíthette a helyi hálózatot. 2004-től a felnőttek könyvtárában Információs Alpont, 2005-től a gyermekkönyvtár épületében pedig TeleHáz működött. A nyilvános Internet hozzáférés révén sok száz könyvtárba járó ismerkedhetett meg a Világhálóval.
 • 2007-ben a gyermek- és felnőtt részleg újra összevonásra került, Városi Könyvtár néven a Művelődési Központ épületének I. emeletén kapott helyet. Az állomány jelentős része raktározásra került, hogy a rendelkezésre álló szolgáltató teret megfelelően lehessen kialakítani.
 • A 2008-ban, és 2009-ben a Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár vezetésével konzorciumban megvalósított pályázatok –  a TIOP 1.2.3 és a TÁMOP 3.2.4. – lehetőséget adtak a könyvtár szolgáltatásainak nagyobb léptékű fejlesztésére. Megújult a számítógéppark (7 db használói-, 3 db munkaállomás), áttértünk a HunTéka integrált könyvtári rendszer használatára. Az olvasásnépszerűsítő programok bevezetése és a könyvtár weboldalán megosztott tartalmak tovább bővítették a tevékenységek körét.
 • 2008 – tól, a kistérségi társulások megszűnéséig 2012. december 31-ig,  a Polgári Kistérség 4 településén látott el mozgókönyvtári feladatokat könyvtárunk.
 • A szolgáltatóhelyeken – Görbeháza, Tiszagyulaháza, Újtikos, Folyás – a dokumentumok beszerzése és a rendezvények szervezése mellett, hordozható számítógépekkel és multifunkcionális eszközökkel támogattuk a könyvtári munkát.
 • A 2012-ben kiírt TÁMOP 3.2.12 pályázat kapcsán a könyvtár dolgozói több képzésen is részt vettek, fejlesztve szakmai tudásukat és kompetenciáikat.
 • A 2013-as év mérföldkőnek számított a könyvtár életében. A „Polgári léptekkel fejlődő város” részeként, az Észak-alföldi Operatív program által támogatott „Városfejlesztés Polgáron I. ütem” című projekt lehetővé tette az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár újjászületését is. A felújított, korszerű, funkciójában minden elvárásnak megfelelő intézmény átadására 2013. október 5-én került sor.
 • A könyvtár az épület II. emeletén kapott helyet. A Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott „Felhasználóbarát környezet kialakítása a megújult polgári könyvtárban” címen elnyert támogatás lehetővé tette, hogy új, esztétikus bútorzattal és felszereléssel legyenek ellátva a szolgáltató terek.
 • A könyvtári programok és rendezvények sorába, hagyományteremtő jelleggel került be a jeles napokhoz kötődő családi játszóházak szervezése.
 • 2018-ban a  könyvtár e-Magyarország pontja Digitális Jólét Program Ponttá alakult át.
Megszakítás