Keresés
Close this search box.

Kölcsönzés

Kölcsönzés

A könyvtári dokumentumok kölcsönzésére csak érvényes, saját névre kiállított olvasójeggyel rendelkező olvasó jogosult.

 • A könyvtár gyűjteményének legnagyobb részét az olvasó részére kölcsönadja.
 • A kölcsönzés időtartama: 28 nap, az egyszerre kölcsönözhető dokumentumok száma: 6 db.
 • A gyermekkönyvtári olvasójeggyel csak a gyermek részleg szolgáltatásai vehetők igénybe.
 • A könyvtár nyitva tartási idején túl, a visszahozott dokumentumok leadhatóak az intézmény információs irodájában.
 • A könyvtár állományából kikölcsönzött dokumentumokat az olvasó csak személyes használatra veheti igénybe.
 • Továbbkölcsönzése, másolása, nyilvános helyen történő lejátszása, közvetítése tilos! Az 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról paragrafusai a könytárhasználókra is érvényesek.

Hosszabbítás

 • A dokumentumok kölcsönzési határideje két alkalommal meghosszabbítható a lejárati időn belül, amennyiben a kért műre nincs előjegyzés, és az olvasónak érvényes a tagsága.
 • A hosszabbítás kérhető személyesen, telefonon, vagy e-mailen (polgarkonyvtar@gmail.com) és messengeren keresztül.

Könyvtárközi kölcsönzés

A könyvtár az állományából hiányzó dokumentumok hozzáférhetőségét könyvtárközi kölcsönzés útján, az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer által kialakított szolgáltatási rendszeren keresztül biztosítja a  könyvtárhasználók számára.

 • A használat feltételeit a küldő könyvtár határozza meg.
  • (Pl.: csak olvasótermi használat, rövid kölcsönzési határidő, csak másolatot küld stb.)
 • Az átkölcsönzött dokumentumok postaköltsége az olvasót terheli.
 • Ha a könyvtárköziben kapott dokumentum elvész vagy megrongálódik, annak térítési díját – amelyet a kölcsönadó intézmény állapít meg – a könyvtárhasználónak kell megfizetnie.
 • A szolgáltatás személyesen a Kölcsönzőpultnál, vagy e-mailben (polgarkonyvtar@gmail.com) kérhető.

Hétvégi kézikönyv kölcsönzés

Abban az esetben, ha Önnek olyan könyvekre van szüksége, amelyek nem kölcsönözhetőek, az intézmény zárvatartási ideje alatt lehetőséget biztosítunk ezen dokumentumok (max. 2 db) kölcsönzésére.

Előjegyzés

A könyvtárhasználó által keresett, de kölcsönzésben lévő dokumentum az olvasó kérésére előjegyezhető.

 • Az előjegyzés díjtalan.
 • Az előjegyzés kérhető személyesen, e-mailben, telefonon, és messengeren keresztül.
 • A könyvtár az előjegyzéseket az igénylések sorrendjében elégíti ki. Ha az előjegyzett dokumentum beérkezik, akkor erről a könyvtár e-mailben, telefonon, vagy messengeren értesíti az olvasót.
 • Az előjegyzett dokumentumok figyelésének időtartama 42 nap.
 • A kiértesítést követően az előjegyzés 7 napig szerepel a nyilvántartásban, a 7. nap után érvénytelenítésre kerül.
Megszakítás