EGYÜTT POLGÁR KULTURÁJÁÉRT

Terembérleti díjaink

Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár

TEREMBÉRLETI DÍJAI

 

Terem megnevezése, mérete

Méret

A teremfoglalás időtartama

Ft/óra

Előcsarnok

30 fő

106 m²

4 200,-

Színházterem

350 fő

330 m²

12 000,-

Konferenciaterem

200 fő

200 m²

7 200,-

Megyesi Fivérek terem

40 fő

61 m²

4 800,-

Öltözők

10 fő

14 m²

2 400,-

I. előadói iroda (földszint)

15 fő

20 m²

3 600,-

II. előadói iroda (I. emelet)

15 fő

20 m²

3 600,-

 

 

A fent megjelölt bérleti díjak Áfa-mentesek.

Hétvégére külön ügyeleti díjat is felszámítunk, melynek mértéke a bérleti díj 40 % - a.

A terem bérletének 5 napon belüli lemondása esetén a bérlő a terembér 50 %-át köteles a Művelődési Központ pénztárába befizetni.

Ha a bejelentés a szerződés lejárta előtt legalább 5 nappal korábban megtörtént, úgy a bérlőt fizetési kötelezettség nem terheli.

Műsoros előadás céljára kiadott helyiség bérleti díja a szerzői jogdíjat és a kulturális járulékot nem tartalmazza, a befizetés a bérlő / rendező / fél kötelessége. A Művelődési Központnak a rendezvényről bejelentési kötelezettsége van.

Amennyiben a bérlő az alkalmi rendezvény ideje alatt szeszesital árusítást végez, úgy azt köteles a rendezvény előtt jelenteni a település jegyzőjének.

A bérleti viszony során keletkezett esetleges károkat a bérlő fél köteles megtéríteni.

Késedelmes fizetés esetén késedelmi díjat számítunk fel, melynek mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese.