EGYÜTT POLGÁR KULTURÁJÁÉRT

’56: A SZABADSÁG ÁRA

Ünnepi megemlékezéssel és koszorúzással tisztelgett városunk az 1956-os forradalom és szabadságharc mártírjai előtt 2019. október 23-án délután, az esemény 63. évfordulója alkalmából.

Az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár színháztermébe szervezett ünnepségen Olajos Istvánné, a Polgár Városért Alapítvány kuratóriumának elnöke, beszédében felelevenítette a forradalom helyi vonatkozású történéseit. Elmondása szerint a polgári eseményekről keveset lehet tudni, hiszen a forradalom leverését követően semminemű „rendszerellenes” dologról nem volt szabad, sem ajánlatos beszélni. Írásos ismereteink - városunk erre az időszakra eső eseményeiről - rendkívül hiányosak. Ismeretszerzéseiben csupán a megyei és a kevéske helyi dokumentált történésekre, szóbeli visszaemlékezésekre támaszkodhatott.

A történelemkönyvekből és az élő emlékezet által is tudjuk, hogy a fővárosban 1956. október 23-án békés tüntetéssel kezdődő, fegyveres felkeléssel folytatódó forradalom bontakozott ki a Rákosi Mátyás nevével összefonódó kommunista diktatúra és a szovjet megszállás ellen. A forradalom a Magyarországon tartózkodó szovjet csapatok beavatkozása után fegyveres szabadságharccá változott, mely véres vereséggel és embertelen megtorlássokkal végződött. Ismerjük a vidék nagyvárosaiban fegyvert ragadó egyetemisták és fiatal forradalmárok kitartó ellenállásának történeteit is, de csak keveset tudunk a polgári értelmiségi és középosztálybeli fiatalok szervezett körökben zajló tevékenységeiről és tetteiről, melyekkel a budapesti szabadságharcos törekvéseket támogatták.  „Csak október 25.-e után aktivizálódott a vidéki Magyarország. Polgáron is e napokban tudunk önszervező tevékenységről. Ehhez kapcsolódik az első esemény Polgáron: a vörös csillag leverése a szovjet emlékműről, a Rákosi-rendszer gyülekezőhelyén, a Kálvária domb előtti téren.”- tudtuk meg Olajos Istvánné, Marika beszámolójából. Szavai által felelevenedtek a ’47 és ’56 közötti „padlás lesöprési” és kitelepítési akciók, melyeket városunk lakói is elszenvedtek; érzékelhetővé vált a Polonkai-házban székelő ÁVH és a rendőrség könyörtelen eljárása, mely központi utasítás szerint hajtotta végre feladatait, de sok a fehér folt, a feltételezés.  Ezért, bízunk benne, hogy a közeljövőben lesz olyan helyi történészhallgató, aki vállalkozik majd arra, hogy felkutassa és hiánypótló dokumentumként papírra vesse ennek a rövid, ám annál jelentősebb időszaknak a helyi vonatkozású eseményeit.

Az ünnepi beszédet követően a budapesti HeArt Társulat színvonalas megemlékező műsorát tekinthették meg a jelenlévők. Az esemény zárásaként Polgár Város Önkormányzata, valamint a településen működő intézmények, pártok és civil szervezetek képviselői elhelyezték koszorújukat a Római Katolikus Templom kertjében álló emlékműnél.